ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Aanbod
Artikel 4 - Gebruik van de Website
Artikel 5 - Notice and Takedown
Artikel 6 - Totstandkoming overeenkomst
Artikel 7 - Annulering van de overeenkomst
Artikel 8 - Betaling
Artikel 9 - Beperking van Aansprakelijkheid
Artikel 10 - Vrijwaring
Artikel 11 - Klachten
Artikel 12 - Wijzigingen gebruiksvoorwaarden
Artikel 13 - Toepasselijk recht

 Opgesteld op 07 oktober 2019.